Zoeken

René Snip advocatuur

Wegwijs in arbeidsrecht en contractenrecht

Maand

maart 2016

Kassa! + €80.000,– billijke vergoeding.

Toe aan het Paasweekend? Misschien een gokje wagen? Daarvoor hoef je nu niet eens meer naar Holland Casino te gaan, want de billijke vergoeding lijkt wel een roulette. Een Coördinator Informatie en Coördinatie van een bibliotheek moet na 36,5 jaar uit dienst wegens disfunctioneren. Daarmee wist de kantonrechter in de Achterhoek wel raad. Deze rechter oordeelt dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen (dat was volgens de wetgever ‘een muizengaatje’, hoge uitzondering dus) en ontbindt wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Naast de transitievergoeding van € 75.000 wordt ook nog eens een billijke vergoeding van € 80.000 toegekend. Mede omdat de financiële gevolgen van ontslag groot zouden zijn voor de medewerker. Dat aspect is vreemd: gevolgen meewegen mocht onder de WWZ toch niet meer van de wetgever als je kijkt naar de parlementaire stukken? Hoger beroep? In ieder geval zal de bibliotheek de financiële gevolgen zich nog wel lange tijd heugen. Zalig Pasen en vergeet onderaan de lessons learned niet te lezen!

Doorgaan met het lezen van “Kassa! + €80.000,– billijke vergoeding.”

Eerste hulp voor de WWZ wetgever

De afgelopen dagen hebben we onder meer van het NRC en de NOS meegekregen dat veel bedrijven, bijvoorbeeld in de sector recreatie, inflexibiliteit ervaren. Hoewel ik met sommige rene-snip-advocatuur-amsterdam-arbeidsrecht-seizoensarbeid-wintermaanden-wet-werk-en-zekerheidkritiek moeite heb
omdat het ontbloot is van welk cijfermatig gegeven dan ook en al komt binnen één jaar na inwerkingtreding van de WWZ, is wel overduidelijk dat seizoensgevoelige sectoren met de huidige ketenregeling geen kant op kunnen. Hoogleraar arbeidsrecht Ronald M. Beltzer schreef een heel interessant stuk over de voornaamste problemen die onder de WWZ zouden moeten worden aangepakt. Hopelijk krijgt dit serieus navolging van Minister Asscher. Zelf wil ik onze minister graag ook wat eerste hulp bij WWZ wetgeving aanbieden.

Doorgaan met het lezen van “Eerste hulp voor de WWZ wetgever”

Wetsvoorstel: instemmingsrecht pensioenovereenkomst

De Ondernemingsraad (OR) heeft nu nog geen instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling. In dit wetsvoorstel wordt in artikel 27 lid 1 WOR aan de OR een instemmingsrecht wanneer de ondernemer voornemens is een pensioenovereenkomst vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Dat is ongeacht of de werkgever de pensioenregeling zelf uitvoert of een pensioenfonds. Ook de wijze van premievaststelling valt onder deze paraplu.

In artikel 27 lid 8 WOR wordt geregeld dat de OR ook een instemmingsrecht krijgt bij het voornemen van de ondernemer om de pensioenovereenkomsten onder te brengen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of bij een verzekeraar met zetel buiten Nederland. In artikel 31f WOR is een informatieplicht opgenomen.

Is de pensioenkwestie geregeld bij CAO of is er een verplichte bedrijfstakregeling dan is er geen instemmingsrecht.

Stand
Ingediend bij de Tweede Kamer op 23 december 2015. Voorstel van wet en memorie van toelichting van 23 december 2015.

Bron: René Snip advocatuur

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑