Nieuwsgierig pakte ik het 81 a4 tellende regeerakkoord erbij om te zien wat mij als arbeidsrechtadvocaat nu weer voor oude wijn in nieuwe zakken of wellicht nieuwe wijn in lekke zakken te wachten staat voor de komende regeerperiode. Ik zal de belangrijkste punten de revue laten passeren.

Doelstelling van het regeerakkoord voor wat betreft de arbeidsmarkt is dat:

  1. de werking van de arbeidsmarkt voor alle werknemers verder zal moeten verbeteren; kansen van vooral oudere werknemers zijn te laag en flexwerkers verdienen een betere bescherming;
  2. er een snelle doorstroming van baan naar baan moet komen;
  3. er zo kort mogelijke op een WW-uitkering wordt teruggevallen, want dat is voor iedereen wenselijk, aldus het akkoord.

Wel helemaal van deze Twitter-tijd: alles moet snel en vooral kort! Best een opgave, als een gegeven is dat de banen nu eenmaal niet voor het oprapen liggen.

Doorgaan met het lezen van “Paragraaf Arbeidsmarkt Regeerakkoord 2012: PvdA en VVD shame you!”